logo

XVI December AD

Utak és törvények.

Kifejezetten az utak kialakítására vonatkozó törvények létéről keveset tudunk. Annak ellenére, hogy az úthálózat kialakítása és karbantartása a Római Birodalom gazdasági és katonai alapja volt, kevés erre vonatkozó törvényi szabályozás szövegét ismerjük. Ezek túlnyomó része is inkább a késő-római kor kodifikálásának hagyatéka.
Arra, hogy léteztek kizárólag az utakra vonatkozó törvények (leges viariae) egyelőre nincs közvetlen adatunk. A Cicerónál található hivatkozás korántsem tekinthető erre vonatkozó bizonyítéknak.

M. TVLLI CICERONIS EPISTVLARVM AD FAMILIARES LIBER OCTAVVS
M. Caelii Epistulae Ad M. Tullium Ciceronem VI. Scr. pr. Nonas Martias a.u.c.
CAELIUS CICERONI SAL.
(...)Quod tibi supra scripsi Curionem valde frigere, iam calet; nam ferventissime concerpitur; levissime enim, quia de intercalando non obtinuerat, transfugit ad populum et pro Caesare loqui coepit legemque viariam, non dissimilem agrariae Rulli, et alimentariam, quae iubet aediles metiri, iactavit(...)


Az ilyen megnevezésű törvények hiányának okát valószínűleg abban kell keresni, hogy a római társadalom törvényeit erősen meghatározták a földművelésre támaszkodó hagyományok, ezzel pedig a föld, ill. a földtulajdon fontossága.
Az utak gyakorlatilag a különböző – akár magán, akár köztulajdonban lévő földek- lehatárolásai voltak. Ennél fogva elsősorban a földtörvények (leges agrariae) foglalkoztak velük, bár kivitelezésükről, a szélességükön kívül, így is keveset tudhatunk meg. Ilyen leges agrariae voltak pld. lex Apuleia; Cassia; Cornelia; Flaminia; Flavia; Julia; Licinia; Mamilia; Sempronia; Servilia; Thoria.
Forrás: Részlet Bödöcs András - A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata (Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)