logo

XVIII Martius AD

A novellák

Az 534. év végével a kodifikáció lezárult ugyan, de nem fejeződött be Justinianus törvényhozói ténykedése. Uralkodása hátralévő 30 évében még egy sor konstitúciót bocsátott ki, melyek hivatalos neve Novellae constitutiones post Codicem, a császár rendelkezése értelmében. Összesen 168 ilyen Novella maradt ránk, melyek közül 158 származik Justinianustól, míg a többit utódai, II. Justinus (565-578) és II. Tiberius (578-582) adták ki. Hivatalos gyűjtemény nem készült belőlük, hanem különböző magángyűjteményekben maradtak ránk.
Zömükben közigazgatási és egyházjogi tárgyúak, de néhányuk fontos magánjogi intézményeket (család- és öröklési jog, kezesség, perjog) szabályoz. Rendszerint görög nyelvűek, 3 Novella kétnyelvű, s a kizárólagosan a nyugati tartományok számára kiadott 15 rendelet eredeti nyelve a latin.

A Novellák külön jelentősége, hogy ezek a konstitúciókat eredeti formájukban közlik, a rendelkező rész előtti praefatio-val, s az azt záró epilogus-szal, míg a Codexbe felvett rendeletekből ezek a részek hiányoznak.

A jusztiniánuszi kodifikáció egészét, hozzászámítva a Novellákat is, a középkor óta Corpus Iuris Civilis néven szokás összefoglalni.