XVII October MMXVII AD

A kihallgatás Annás előtt

(Jn 18,12-14 és 19-23)Annás Kr.u. 7 és 14 között volt főpap. A Kr.u. 14. évben a római uralkodó elmozdította őt hivatalából, de megtartotta a felügyeletet a papság felett, mivel négy utódja az ő fiai voltak. Később ezt a felügyeletet a veje, majd pedig az unokája látta el. Vallási meggyőződése szerint szadduceus volt.
A templom területét privát üzletté alakította át. A pénzváltók üzleteinek teljes nyeresége és az áldozati állatok eladásának haszna őt illette meg. S éppen ez az üzlet volt az, amit Jézus kétszer teljesen felforgatott (szolgálatának első és utolsó páskaünnepének idején). Feltételezhetjük, hogy Annás személyes haragot érzett Jézussal szemben.

A vallási tárgyalás ezen első részének alapja egy bizonyos vallási vád felépítése volt. Emlékezünk rá, hogy a tárgyalás kezdetén valójában még semmi nem volt megszervezve. Ezt a szervezést még nem hajtották végre, mert nem erre az éjszakára tervezték.
A János 18,13 szerint Jézust közvetlenül Almáshoz vitték. Ezzel megszegték a 4. törvényt, amelynek értelmében nem volt szabad semmilyen tárgyalást sem tartani a reggeli áldozat elvégzése előtt.

A 22-23. versből kiderül, hogy ez nem nyilvános tárgyalás volt, s ez az 5. törvény megszegését jelentette, mert nem volt szabad ilyen titkos tárgyalásokat tartani. A19. vers szerint Annás két dolog felől érdeklődött Jézustól: „A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust". Önmagáról azért, hogy vádolni lehessen; a tanítványairól pedig azért, hogy gonosztevőknek lehessen beállítani őket. De akkor megfordultak a dolgok.
Jézus emlékeztette őket a zsidó jogra. Zsidó jog szerint Öt nem vallathatták, kötelesek voltak két vagy három tanút állítani. Mivel Ö mindig nyilvánosan tanított, nem jelenthetett nehézséget, ezeknek a felvonultatása, ha valóban valami rosszat mondott volna. Emiatt a főpap szolgája megütötte Öt, Jézus a zsidó jog szerint megfelelően járt el. Ez volt az első a sok bántalmazás közül, amit azon az éjszakán el kellett szenvednie. Ennek az első résznek a végeredménye azonban az volt, hogy nem tudtak semmilyen vallási vádat felhozni ellene.
Forrás: Dr. Arnold G. Fruchtenbaum - A Messiás élete. Központi események zsidó szemszögből